Omgevingsvergunning voor
het verkavelen van gronden

Aanvragen

Een verkaveling splitst één of meerdere percelen grond in verschillende andere percelen. Meestal gaat het hierbij over een perceel bouwgrond dat wordt opgesplitst in meerdere bebouwbare kavels.
 
De verkaveling bevat, op de oude exemplaren na, steeds een opmetingsplan met de verschillende loten en de verkavelingsvoorschriften. Deze voorschriften bepalen hoe en waar mag gebouwd worden. Zo kan men er bv. in terug vinden hoe diep er mag gebouwd worden, wat de maximale kroonlijsthoogte bedraagt, of er een tuinhuis is toegelaten, of een garage in het hoofdgebouw of erbuiten moet geplaatst worden, wat de perceelsafsluiting moet zijn, enz.
 
Wanneer u een perceel aankoopt of wenst te bebouwen, informeert u zich best over het bestaan van dergelijke verkavelingsvoorschriften.

Hoe aanvragen?
Het digitaal indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag is verplicht voor verkavelingen en bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.
De aanvraag dient te gebeuren via www.omgevingsloketvlaanderen.be.
 

Dossierkosten

De kosten voor de dossierbehandeling zijn afhankelijk van de inhoud van de aanvraag en de te volgen procedure. Bij de gewone procedure worden de kosten voor het organiseren van een openbaar onderzoek verrekend.

- Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden zonder wegenaanleg of bijstelling van een verkaveling
          Vereenvoudigde procedure: € 84,00
          Gewone procedure: € 140,00
- Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden met wegenaanleg
         Vereenvoudigde procedure: € 168,00
         Gewone procedure: € 224,00

Indien u vragen heeft over de te volgen procedure, kan u steeds de dienst Wonen & Leven contacteren.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren