Inventaris onbebouwde percelen

Als gemeente een goed woon- en grondbeleid voeren is moeilijk als er geen zicht is op de nog onbenutte bouwpercelen in de woongebieden van de gemeente. Daarom is het interessant een inventaris van onbebouwde percelen op te stellen. In deze inventaris lijst een gemeente op waar er nog onbebouwde percelen aanwezig zijn die in aanmerking komen voor bebouwing.

Een analyse van die gegevens kan vervolgens van nut zijn om verdichtingsprojecten te onderzoeken, gronden aan te kopen, gebieden te ordenen of te verkavelen enzovoort.

Stand van zaken: de gemeente beschikt over de inventaris.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren