Onbewoonbaarheid en ongeschiktheid

Als woningen niet voldoen aan de kwaliteitsnormen, kunnen ze ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard. Elke woning moet beschikken over voldoende en veilige verwarmingsmogelijkheden, voldoende verlichting en verluchting, veilige elektriciteits-, stookolie- en/of gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen. De woning moet brandveilig, stabiel en toegankelijk zijn.

Elke belanghebbende (bewoner, gemeente, OCMW,…) kan een aanvraag tot onderzoek indienen bij de gemeente. De provinciale wooninspectie van het Agentschap Wonen Vlaanderen is belast met het technische onderzoek van de woning en adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid ervan. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren., hierdoor worden deze woningen opgenomen in de inventaris van ongeschikt en onbewoonbare woningen.

Als de woning onbewoonbaar is verklaard, moet de bewoner de woning verlaten en moet hij verhuizen naar een andere woning. Dit is niet het geval bij een ongeschiktverklaring.

Het Vlaams gewest int een belasting voor de woningen/kamers welke opgenomen zijn in de inventaris van de ongeschikt en onbewoonbare woningen.

Voor meer informatie omtrent ongeschiktheid en onbewoonbaarheid kan u hier terugvinden.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren