Onze bermen vol leven

Twee jaar lang onderzochten het Provinciaal Natuurcentrum en diverse natuurspecialisten 30 bermen in Bilzen, Gingelom, Lanaken, Riemst en Zutendaal onder de campagnenaam Onze bermen vol leven. Uit dit onderzoek blijkt dat ook kleine landschapselementen zoals bermen belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

Bermen vormen een netwerk van grazige, smalle linten doorheen het landschap en kunnen functioneren als leefgebied of als verbinding tussen grotere natuurgebieden. Onder meer door het jarenlange maaibeheer zijn bermen nu vaak hotspots voor interessante vegetaties. De soortenlijsten concurreren met die van tal van natuurreservaten in Limburg en Vlaanderen.
 
In Gingelom werden in 2016 5 bermen onderzocht op planten, kevers, spinnen en mieren nl. in de Bergstraat, Kriekelstraat, Mielenstraat, Oude Katsei en Wintboomstraat. In 2017 werden de bermen in de Oude Katsei en de Ambachtsweg onderzocht op planten, kevers, spinnen, mieren, bijen en dagvlinders en sprinkhanen. Telkens werd er een zone van ca. 30 m onderzocht.
 
Het was geweten dat bermen belangrijk zijn voor de biodiversiteit, maar zoveel rijkdom op een kleine oppervlakte verraste zelfs de natuuronderzoekers. In Gingelom werd zelfs de knautiakever (Trachys troglodytes) gevonden. Het is de eerste waarneming van deze soort in Vlaanderen! De kever legt zijn eitjes op de blaadjes van de knautia of beemdkroon en daarna eten de larven het bladgroen.
 
Het is hoopgevend dat in een gemeente met weinig natuurterrein de wegbermen een belangrijke natuurrol kunnen spelen. We kunnen de bermen de natuurgebiedjes van Gingelom noemen.Zorg dragen voor onze Gingelomse bermen als leefgebied en natuurverbinding is dan ook een must. Met aangepast beheer kan nog veel meer natuurwinst geboekt worden!
 
Volgende rapporten kunnen gedownload worden:

Inspiratiegids
Rapport 1 2016
Rapport 2 2016
Rapport 2017

Knautiabij

Beemdkroon