Openbaar onderzoek

Omschrijving

Een openbaar onderzoek wordt georganiseerd n.a.v. milieu- en of stedenbouwkundige aanvragen. Tijdens deze periode liggen de dossiers ter inzage in het gemeentehuis.

Dit openbaar onderzoek wordt georganiseerd om de burgers de kans te geven eventuele bezwaren of opmerkingen kenbaar te maken. Gedurende de bekendmakingstermijn kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar. Eventuele informatievergaderingen kunnen worden georganiseerd.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de Cel Wonen en Leven.

Gerelateerde informatie zie:

  • milieuvergunning
  • stedenbouwkundige vergunning
  • bezwaarschriften bij bestemmingsplannen