Openingsuren

Omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen kan in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan (bv. een algemene afwijking voor het hele grondgebied ter gelegenheid van de eindejaarsperiode of een bijzondere afwijking ter gelegenheid van een braderij, avondmarkt, e.d.). Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.
Het college kan in geen geval individuele afwijkingen toestaan. Een aanvraag tot het verkrijgen van afwijkingen op de wekelijkse rustdag of de verplichte sluitingsuren moet je richten aan het college van burgemeester en schepenen.