Opvang voor Oekraïners

02
/03
/2022

#PlekVrij

Gingelom is begaan met de vele mensen die aan de oorlog in Oekraïne proberen te ontsnappen. Eén van de noden van deze groep betreft noodopvang.

Vanuit de gemeente worden er enkele crisisopvangplaatsen aangeboden. Omdat we op dit moment nog moeilijk kunnen inschatten welke vraag er op ons afkomt, doen we ook een oproep naar huisvestiging bij particulieren.

Als je huisvesting wenst aan te bieden, als gezin, in een vakantiewoning, sportclub, … kan je dit formulier invullen. De opvanglocatie moet op zijn minst voldoen aan de basiswoonbehoeften (water, elektriciteit, verwarming) en moet veilig zijn.

De federale overheid zal dit aanbod aan crisisopvangplaatsen in kaart brengen en coördineren. Als gemeente weten we nog niet of en wanneer je hiervoor gecontacteerd zal worden.

Goed om te weten:

  • Oekraïense vluchtelingen zullen een verblijfsstatus (A-kaart) in ons land krijgen. Dit geeft hen toegang tot de arbeidsmarkt, recht op maatschappelijke dienstverlening en kindergeld en maakt dat zij zich kunnen aansluiten bij een ziekteverzekering.
  • Kinderen kunnen naar school, maar dit is niet verplicht.
  • Je ontvangt geen vergoeding voor de opvang die je aanbiedt. Vanuit de overheid werden nog geen regels opgesteld voor bijvoorbeeld kost en inwoon. Het is in principe dus mogelijk om hier onderling afspraken over te maken tot hierover regelgeving komt.
  • Je stelt je verblijfplaats enkel ter beschikking voor deze crisissituatie en dus de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat niet om andere noodsituaties.
  • Elke Oekraïense persoon die een verblijfsaanvraag indient, wordt op voorhand gescreend door het Nationaal Crisiscentrum.
  • Het opvangen van Oekraïense vluchtelingen binnen je gezin heeft geen invloed op je belastingen, uitkering, ...
  • Het OCMW fungeert als aanspreekpunt.
  • Komt een Oekraïnse persoon rechtstreeks bij jou terecht, hou er dan rekening mee dat deze zich met zijn/haar identiteitsdocumenten moet melden in het registratiecentrum aan de Waterloolaan, 121, 1000 Brussel, om tijdelijke bescherming aan te vragen.
  • Wees je er van bewust dat de opvangsituatie enige tijd kan duren en dat de impact op jullie persoonlijk leven vrij groot kan zijn.

Geen plek vrij maar wil je toch helpen?

Er is op dit moment een grote nood aan directe humanitaire en financiële hulp voor slachtoffers van het conflict in Oekraïne.

Via 12-12.be, het Belgisch consortium voor noodhulpsituaties, kan je helpen. 

Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor directe humanitaire hulp aan de mensen in de regio die getroffen worden door het conflict. 

Zelf naar Oekraïne reizen om spullen af te geven of ter plaatse te helpen, wordt sterk afgeraden.

Informatiewebsite

De Federale overheid heeft een informatiewebsite gelanceerd: www.info-ukraine.be

De komende dagen en weken zal de inhoud op deze website verder worden aangevuld.

Oekraïners op de vlucht vinden er informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, …

Ook Belgische inwoners kunnen op de website meer informatie vinden over hoe zij kunnen helpen.

Callcenter

Daarnaast is er ook een algemeen informatienummer. Het callcenter is elke dag te bereiken via het nummer 024 88 88 88 van 9u tot 17u.  

We willen de inwoners van Gingelom alvast bedanken voor hun solidariteit en medeleven met al wie getroffen wordt door de oorlog.

Belangrijke opmerking:

Indien u reeds over een verblijfsvergunning in België beschikt of over een door het gemeentebestuur afgeleverde verklaring van aankomst, is uw aanwezigheid op Belgisch grondgebied gedekt. Gelieve u dus niet onmiddellijk naar het registratiecentrum te begeven om lange wachttijden te vermijden of om niet op een andere dag te moeten terugkomen.