Aangifte van een overlijden

Elk overlijden wordt aangegeven bij de dienst burgerzaken.

In de praktijk neemt de de begrafenisondernemer deze verplichting meestal voor zijn rekening.

Voor te leggen documenten

- een overlijdensattest (opgemaakt door de behandelende geneesheer)
- de identiteitskaart (rijbewijs, reispas,…) van de overledene
- het huwelijksboekje of een geboorteakte
- een getuigschrift betreffende de laatste wilsbeschikking van de overledene
- een toelating tot begraven in een andere gemeente
- een attest van de procureur des konings (enkel bij een verdacht of gewelddadig overlijden)

Bijkomende documenten ingeval van crematie

- een aanvraag tot crematie
- een bijkomend attest van een beëdigd geneesheer

Begrafenis

Tevens kunt u bij de dienst burgerzaken terecht voor een attest van werkverlet voor een begraving / crematie.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren