Informatie over pensioenen

In België zijn er drie pensioenstelsels, nl. voor werknemers, voor zelfstandigen en openbare besturen.

Op de website van de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) vinden zowel gepensioneerden als toekomstige gepensioneerden alle informatie: http://www.sfpd.fgov.be/

Op deze website kunt u uw online pensioendossier raadplegen, uw pensioendatum simuleren,… U krijgt antwoord op uw vragen over: het overlevingspensioen, werken terwijl u gepensioneerd bent, inkomensgarantie voor ouderen, uw pensioen als u woont of werkt in het buitenland,…

Moet het pensioen aangevraagd worden en zoja, wanneer?

De aanvraag voor een rustpensioen in de werknemersregeling mag 1 jaar voor de gewenste ingangsdatum worden ingediend. Als de betrokkene op 65-jarige leeftijd met pensioen wenst te gaan, zal het onderzoek naar de rechten automatisch gebeuren.

Voor het overlevingspensioen in de werknemersregeling wordt aangeraden om de aanvraag in te dienen binnen de 12 maanden volgend op het overlijden. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de overleden echtgenoot al een pensioen ontving, zal het onderzoek naar de rechten automatisch gebeuren.

Een werknemer kan eerder met pensioen als deze aan de minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde voldoet zoals getoond involgend schema:


Datum

Minimumleeftijd

Loopbaanvoorwaarde

Uitzonderingen lange loopbanen

2012

60 jaar

35 jaar

/

2013

60,5 jaar

38 jaar

60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar

2014

61 jaar

39 jaar

60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar

2015

61,5 jaar

40 jaar

60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar

2016

62 jaar

40 jaar

60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar

2017

62,5 jaar

41 jaar

60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar

2018

63 jaar

41 jaar

60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar

2019

63 jaar

42 jaar

60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

Zo niet, dan moet de werknemer blijven wachten tot hij aan deze voorwaarde voldoet of tot hij 65 jaar oud is. De pensioenaanvraag mag ten vroegste één jaar voor de gewenste ingangsdatum en moet ten laatste één maand voor de gewenste ingangsdatum worden ingediend.

Er moet dus geen pensioenaanvraag worden ingediend als men met pensioen wil gaan op 65-jarige leeftijd, te weten de wettelijke pensioenleeftijd. De Rijksdienst voor Pensioenen doet dan zelf al het nodige om de beslissing te betekenen en het rustpensioen tijdig te betalen. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 (ingangen vanaf 1 februari 2025) verhoogd tot 66 jaar en in 2030 (ingangen vanaf 1 februari 2030) tot 67 jaar.

Iemand in voltijds conventioneel brugpensioen kan slechts ten vroegste op 65 jaar het wettelijk pensioen opnemen en moet bijgevolg ook geen aanvraag indienen.


Waar moet het pensioen aangevraagd worden?

Er zijn 3 mogelijkheden om uw pensioenaanvraag in te dienen:
• Via www.pensioenaanvraag.be.
• Via een aanvraag bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats.
• Via een aanvraag bij de RVP, in de Zuidertoren, in een gewestelijk kantoor, de pensioenpunten of tijdens een van de zitdagen.

RVP Hasselt, Ridder Portmansstraat 16, 3500 Hasselt tel. 011 30 12 70

Contact

Kurt Brans - 011 88 04 44