Premie voor personenalarm

Een personenalarm: de ideale oplossing voor alleenstaande senioren

Diverse studies wijzen uit dat bejaarden zich het best voelen in hun eigen thuisomgeving.

Toch houdt alleen wonen risico's. Wat indien je valt of plots onwel wordt en niet meer in staat bent het nummer van de dokter te vormen? In al deze gevallen biedt een personenalarm dé oplossing.

Een personenalarm wordt meestal rond de hals gedragen, net als een kettinkje. Het is draadloos verbonden met een alarmcentrale. In geval van nood druk je gewoon op de knop en kan je onmiddellijk met iemand van de centrale spreken, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Afhankelijk van de ernst van de situatie verwittigt de alarmcentrale een ziekenhuis of iemand van je kinderen, buren of vrienden. Op die manier is er snel iemand ter plaatse om je te helpen.

Vraag bij het OCMW een tussenkomst in de kosten aan!

Aangezien dit toestel bijdraagt tot de veiligheid van onze senioren kan je bij het OCMW een tegemoetkoming aanvragen van 12,50 € per maand in de kosten van zo’n personenalarm. Hiervoor moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
- De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Gingelom.
- Zijn inkomen mag niet hoger liggen dan het leefloon + 50%.
Een tegemoetkoming voor een personenalarm aanvragen kan op de sociale dienst van het OCMW met volgende documenten:
* Identiteitskaart
* Bewijsstukken van alle inkomsten
* Bewijzen van eigendom van alle onroerende en roerende eigendommen
* Attest van de behandelende geneesheer waaruit de noodzaak aan een alarmoproepsysteem blijkt.
Indien je in aanmerking komt, krijg je ook nog een éénmalige tussenkomst in de plaatsingskosten van 25 €.

Contact

Elke Hubar - 011 88 04 40
Kurt Brans - 011 88 04 44
Laure Petitjean - 011 88 04 49
Tim Rens - 011 88 04 48


socialedienst@gingelom.be

Openingsuren