Gemeentelijke premies voor woningen

Aanpassingspremies voor woningen

Aanpassingspremie

620,00 euro

Klik hier voor het reglement

Inbraakpreventie

Beveiliging tegen inbraak

100,00 euro

Klik hier voor het reglement
Klik hier voor het aanvraagformulier

Filmpje: infoavond premies

contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren

Andere premies

Vlaamse Gemeenschap
Infrax