Huisvestingspremies

Premies Vlaams gewest

Het ministerie van de Vlaamse gemeenschap stelt u in staat via de premiezoeker te tonen op welke premies je recht hebt.
Deze is te vinden op http://www.bouwenenwonen.be/premiezoeker
Als u aan uw woning  aanpassingswerken uitvoert, kan u van de Vlaamse overheid een financieel duwtje in de rug krijgen.

Het aanvraagformulier en de toelichting bij de aanpassingspremie voor bejaarden voor eigenaars -bewoners en voor woningen die verhuurd worden aan sociaal verhuurkantoor.


De huursubsidie en installatiepremie kunnen verkregen worden bij het verhuizen naar en betrekken van een gezonde of aangepaste woning.

Renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie blijft een premie maar de uitbetaling ervan wordt verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige woningrenovatie moet u dus twee keer een aanvraag indienen.
Zo hebt u meer tijd voor een totale renovatie van uw woning.
Het maximale bedrag van de beide premies samen is nog steeds 10.000 euro.
U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens een jaar liggen en maximaal twee jaar.
U kunt de premie pas aanvragen nadat de Vlaamse Regering de nieuwe regeling definitief heeft goedgekeurd. Vanaf dan zal ook het nieuwe aanvraagformulier beschikbaar zijn.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren