Gemeentelijke premies vrije tijd

 

Straatfeesten (7,50 euro per uitgenodigd gezin)

180,00 euro (maximumbedrag)

Project horizon (50% uitgaven)

150,00 euro (maximumbedrag)

Sportspaarkaart (zwemlessen)

10,00 euro (10 beurten)