Project kinderarmoede

OCMW zet zwaar in op de strijd tegen kinderarmoede

Meer en meer mensen komen in de armoede terecht. Niet alleen in de grote steden, maar ook in plattelandsgemeenten zoals Gingelom. Kinderen zijn vaak het grootste slachtoffer van deze situatie. Steeds vaker worden maatschappelijk assistenten, leerkrachten en schooldirecties geconfronteerd met schrijnende toestanden. Kinderen die ‘slecht’ gekleed naar school komen (bijvoorbeeld in zomerkledij tijdens de koude wintermaanden), die geen of onvoldoende eten meekrijgen, die geen enkele ondersteuning krijgen van hun ouders, enz. Het zijn vaak dezelfde kinderen die nooit uitgenodigd worden voor een verjaardagsfeestje. Armoede mag dan ook niet verengd worden tot een gebrek aan geld. Het leidt vooral tot uitsluiting. Kortom: armoede is een onrecht en moet worden aangepakt!

Daarom heeft de OCMW-raad beslist om de strijd aan te gaan tegen kinderarmoede. Heel laagdrempelig en kort op de bal. Via een intensieve samenwerking met de zorgcoördinatoren van de scholen zal het OCMW trachten om het vertrouwen van de ouders en de kinderen te winnen, en hen laten inzien dat we hen kunnen helpen om de spiraal van kansarmoede te doorbreken. Dit zal gebeuren door kort op de bal te spelen vanuit de huiskamer van deze gezinnen.

Het OCMW werkt al enkele jaren mee aan het project ‘Thuiscompagnie’ van de provincie Limburg dat intensieve ondersteuning biedt aan kwetsbare gezinnen. Gezinsverzorgsters van het OCMW komen enkele keren per week over de vloer bij kansarme gezinnen om ondersteuning te bieden aan de ouders én de kinderen. De resultaten zijn heel goed. Vooral voor de kinderen levert deze intensieve begeleiding heel bemoedigende resultaten op. Die begeleiding aan huis wilt het OCMW nu uitbreiden door nog meer gezinsverzorgsters in kansarme gezinnen in te zetten en die begeleiding intensief op te volgen.

Ook de ouders worden dus niet aan hun lot overgelaten. Bij het begeleiden van de kinderen zullen ook zij intensief ondersteund worden zodat ze op termijn zelf in staat zullen zijn om hun kinderen de gepaste zorgen te geven. Het OCMW wil op die manier alle kinderen van Gingelom een mooie toekomst aanbieden.

Contact

Katja Vanelderen - 011 88 04 89