Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.
De binnenkant van het gebouw valt buiten beschouwen.

De verwaarlozing van een gebouw en/of woning wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag. Dit verslag somt een aantal tekenen van verwaarlozing op (bv. glasbreuk, uitvallend voegwerk, ….).

De verwaarlozing en/of verkrotting wordt door de inventarisbeheerder vastgesteld in een gemotiveerde administratieve akte. Na opname in het register van verwaarlozing en/of verkrotting kan een belasting geheven worden op deze panden.


Reglement belasting op de verwaarlozing. 

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren