Reispassen

Reispas
Wanneer heeft u een reispaspoort nodig?

Om te weten of u een reispaspoort nodig heeft, kunt u het best informatie inwinnen bij een reisbureau of bij het consulaat of ambassade van het land waar de reis naartoe gaat.

Ook kinderen, zelfs pasgeborenen, moeten een individueel paspoort hebben, indien het land waar ze naartoe gaan een paspoort eist voor de binnenkomst op zijn grondgebied.

U vindt alle nuttige info op de website van de federale dienst buitenlandse zaken: http://diplomatie.belgium.be/nl/

Biometrie

Sinds maart 2014 worden biometrische gegevens opgenomen in de reispas. Er worden vingerafdrukken genomen en ook de handtekening wordt digitaal geplaatst.

Geldigheidsduur

Bent u 18+? Dan is uw paspoort 7 jaar geldig. Onder de 18 jaar is een paspoort 5 jaar geldig. Een paspoort kan niet meer verlengd worden.

Kosten
Jonger dan 18 jaar: € 45
Volwassenen: € 75
Spoedprocedure jonger dan 18 jaar: € 220
Spoedprocedure volwassenen: € 250

Tips
- Om onnodige kosten te vermijden, vraagt u best tijdig een reispaspoort aan.
- Hou er ook rekening bij dat sommige landen bijkomende eisen stellen zoals bv. visum, geldigheidstermijn zes maanden,
  enz.
- recente foto ( de foto's mogen maximaal zes maanden oud zijn)

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren