Retributies milieu

Aard van de retributie

 

Huisvuilzakken - PMD - GFT

Meer info

Verkoop composteerrecipiënten

Meer info

Sorteerpark

Meer info

Compost in bulk

Meer info

Hakselen aan huis

Meer info

Gebruik gemeentelijke aanhangwagen

Meer info

Verhuur energiemeter

Meer info

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren