Aanvraag van een rijbewijs voor tractoren

Voorwaarden

Een rijbewijs categorie G voor tractoren wordt afgeleverd als u aan de volgende criteria voldoet:
- vanaf de leeftijd van 16 jaar verplicht
- theoretisch examen in ewamencentrum vanaf 15 jaar en 9 maanden
- praktisch examen met rijschool of landbouwschool

Toelatingsvoorwaarden praktisch examen

Volgende documenten meenemen:
- identiteitskaart van kandidaat
- aanvraag om een rijbewijs met vermelding van het slagen voor het theoretisch examen van de categorie G ( de verklaringen op de keerzijde moeten ondertekend zijn) of het getuigschrift voor landbouwtractor
- de originele documenten van het voertuig (schouwingsbewijs, technische fiche of identificatierapport)

Examenvoertuig:
Het voertuig moet zijn uitgerust met een "L" of met een bord met vermelding "scholing" of "rijschool".

Voor te leggen documenten

- een aanvraagformulier(afgeleverd door de rijschool/landbouwschool)
- 16 euro (nieuw rijbewijs) of 11 euro (verhoging categorie of duplicaat)
- twee foto’s die voldoen aan de fotovereisten


Contact

Vicky Van Meensel  - 011 88 04 75

Openingsuren