Een duplicaat van het rijbewijs aanvragen

Wat te doen bij verlies of diefstal van een rijbewijs?

Een aangifte van diefstal of verlies gebeurt bij een Belgische politiedienst, zelfs indien de diefstal of het verlies in het buitenland plaatsvond.

U ontvangt van de politie een attest van verlies en (eventueel) een aanvraagformulier voor een duplicaat van uw rijbewijs.

Met dit aanvraagformulier en attest kunt u bij de dienst Rijbewijzen terecht voor het afleveren van een nieuw rijbewijs.

Wat te doen bij beschadiging van uw rijbewijs?

Als uw rijbewijs beschadigd, onleesbaar, of de foto niet meer gelijkend is, vraagt u een duplicaat aan bij de dienst Rijbewijzen, die u een aanvraagformulier laat ondertekenen.

Voor te leggen documenten

- een attest van verlies van uw rijbewijs
- 25 euro
- de foto van uw laatste identiteitskaart wordt hergebruikt, tenzij u ook een nieuwe identiteitskaart moet aanvragen. Dan heeft de medewerker van de dienst Rijbewijzen een nieuwe pasfoto nodig, die maximaal 6 maanden oud is.

Contact

Vicky Van Meensel  - 011 88 04 75

Openingsuren