Omwisseling van een rijbewijs

Europees rijbewijs

Als uw rijbewijs beschadigd, onleesbaar, of de foto niet meer gelijkend is, vraagt u een duplicaat aan bij de dienst rijbewijzen, die u een aanvraagformulier laat ondertekenen.
De geldigheidsdatum van het Europees rijbewijs mag niet verlopen zijn.

Niet-Europees rijbewijs

Houders van een erkend en geldig buitenlands rijbewijs moeten hun rijbewijs omwisselen bij inschrijving in een Belgische gemeente.

Na controle op de echtheid van het rijbewijs en voor zover de geldigheidsdatum nog niet verstreken is, kan er tot een omwisseling worden overgegaan.

Bij inschrijving in een Belgische gemeente en houder van een geldige identiteitskaart mag de houder met een niet-Europees rijbewijs niet sturen op Belgisch grondgebied.

Voor te leggen documenten

- een aanvraagformulier (afgeleverd door de dienst rijbewijzen)
- 25 euro 
- de foto van uw laatste identiteitskaart wordt hergebruikt

Contact

Vicky Van Meensel  - 011 88 04 75

Openingsuren