Vernieuwen van een rijbewijs

Medische schifting

Rijbewijzen of rijbewijscategorieën met een beperkte geldigheidsduur kunnen verlengd worden. In dit geval moet er een nieuw rijbewijs worden opgemaakt. Hiervoor dient u zich aan te melden bij de dienst rijbewijzen, in het bezit van:
- een aanvraagformulier
- 25 euro
- uw huidig rijbewijs
- medisch attest
- de foto van uw laatste identiteitskaart wordt hergebruikt

Verandering van categorie

De houder van een rijbewijs die een bijkomende categorie bekomt, moet een nieuw rijbewijs aanvragen. Hiervoor dient u zich aan te melden bij de dienst rijbewijzen, in het bezit van:
- een aanvraagfomulier
- 25 euro
- uw huidig rijbewijs
- eventueel medisch attest
- eventueel attest slagen examen
- de foto van uw laatste identiteitskaart wordt hergebruikt

Verandering van naam, voornaam, geboortedatum

De houder van een rijbewijs moet bij wijziging van zijn identiteit, geboortedatum of -plaats een nieuw rijbewijs aanvragen. Hiervoor dient u eveneens in het bezit te zijn van:
- aanvraagformulier
- 25 euro
- de foto van uw laatste identiteitskaart wordt hergebruikt

Contact

Vicky Van Meensel  - 011 88 04 75

Openingsuren