Aanvragen van een voorlopig rijbewijs

Voorwaarden

Een voorlopig rijbewijs wordt afgeleverd als u aan de volgende criteria voldoet:
- leeftijdsvoorwaarde (17 of 18 jaar)
- wonen in de gemeente met een geldige verblijfstitel
- geslaagd zijn voor een theoretisch examen of ervan vrijgesteld zijn
- geen rijverbod opgelopen hebben
- beantwoorden aan de gestelde geneeskundige normen

Modellen

Voorlopig rijbewijs B met begeleider.
- geldigheidsduur van 36 maanden
- ministens 17 jaar zijn en geslaagd voor het theoretisch examen
- vergezeld worden van een begeleider die sinds minstens 8 jaar houder is van een Belgisch of europees rijbewijs categorie B.
Voorlopig rijbewijs B zonder begeleider.
- geldigheidsduur van 18 maanden
- ministens 18 jaar zijn en geslaagd voor het theoretisch examen
- 20 uren praktijkonderricht gevolgd hebben in een erkende rijschool rijschool en hiervoor een bekwaamheidsattest ontvangen
- Moet niet vergezeld worden van een begeleider maar mag begeleid worden door een persoon van minstens 24 jaar die houder is van een rijbewijs categorie B

Voor te leggen documenten bij aanvraag

- formulier 'aanvraag voorlopig formulier' met vermelding slagen voor theorie examen, ondertekend door de aanvrager
- voor voorlopig rijbewijs 18 maanden bekwaarheidsattest afgeleverd door een erkende rijschool
- de foto van uw laatste identiteitskaart wordt hergebruikt
- 25 euro 

BEGELEIDERSATTEST
De Vlaamse Regering heeft beslist dat je sinds 01/10/2017 eerst een vormingsmoment van 3 uur moet volgen vooraleer je als begeleider kan geregistreerd worden op een voorlopig rijbewijs model 36 en wil rijden op de Vlaamse wegen. Het vormingsmoment kost € 20 per begeleider.

Na het volgen van dit vormingsmoment ontvang je een zogenoemd “begeleidersattest”, dat 10 jaar geldig is.

Dit begeleidersattest dient voorgelegd te worden op de dienst Rijbewijzen van de gemeente, vooraleer een voorlopig rijbewijs model 36 kan aangevraagd worden.
Info vind je op www.vormingsmoment.be of www.rijbewijzer.be.

Indien de begeleider deze opleiding niet wil volgen, dan mag de leerling-bestuurder NIET rijden op Vlaamse wegen, maar enkel Wallonnië en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ook het praktijkexamen zal dan niet in Vlaanderen kunnen afgelegd worden.
Indien iemand toch via deze procedure wenst te werken, dan dient de leerling-bestuurder een “Verklaring op eer” te ondertekenen dat hij/zij niet op Vlaamse wegen zal rijden.
Dit document kan ondertekend worden op de dienst Rijbewijzen van de gemeente vooraleer een voorlopig rijbewijs model 36 kan aangevraagd worden.

Opmerking

De houders van een voorlopig rijbewijs B mogen niet rijden tussen 22 uur en 6 uur op vrijdag, zaterdag,zondag en op de vooravond van een wettelijke feestdag of op een wettelijke feestdag.
Dit rijbewijs is enkel geldig op Belgisch grondgebied

Contact

Vicky Van Meensel  - 011 88 04 75

Openingsuren