Riolerings- en wegenwerken in Gingelom

Er is momenteel veel beweging op vlak van de vernieuwing van riolering en wegen in Gingelom. Verschillende werven worden nu uitgevoerd. Andere zijn gepland en aanbesteed.

Door een samenloop van omstandigheden worden veel werken in korte tijdspanne uitgevoerd. Iets wat tot nu toe ongezien was in Gingelom.
Voor bepaalde riolerings- en wegenwerken was de uitvoering reeds lang gepland. De uitvoering van andere is door de Vlaamse minister versneld.
De meeste van deze projecten worden trouwens voor een groot deel met Vlaamse subsidies gefinancierd waardoor de gemeente de timing van sommige werken niet in de hand heeft. Ook de rioolbeheerder Fluvius, de betrokken nutsbedrijven en vergunningverlenende instanties bepalen mee wanneer de projecten kunnen starten.
Dit alles zorgt nu dus voor vele samenlopende openbare werken.

Het ambitieuze investeringsprogramma voor infrastructuurwerken, dat bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd aangekondigd, is dan ook op kruissnelheid.

Hieronder geven we je een stand van zaken van de lopende en komende projecten.

Riolerings- en wegenwerken Sint-Rumoldusstraat, Duivenstraat, Groenplaats, Kortijsstraat en Oude Tramstraat (Montenaken)

De rioleringswerken zijn 1 jaar geleden gestart. Het einde van de werken is voorzien voor oktober van dit jaar.
In het kader van de optimalisatie van het rioleringsnet verzocht Fluvius om bijkomend de riolering en de wegenis in de Oude Tramstraat en de volledige Groenplaats te vernieuwen. Dit is een extra investering van € 750.000 voor zowel Fluvius als de gemeente.
Het volledige project, met inbegrip van de vernieuwing van de nutsvoorzieningen, zal daarom € 4.800.000 kosten. Hiervan is bijna € 1.500.000 voor rekening van de gemeente.