Rood-Kruis - afdeling Gingelom

Hulpdienst

Aanvragen voor een Hulppost op jouw evenement

Uitleendienst

Uitlening van krukken en looprekjes

Bloedinzameling

Gingelom: Zaal Elckerlyc, Sint-Pieterstraat 3 - 3890 Gingelom
Data worden via Dienst voor het Bloed meegedeeld.

Contactgegevens

Rode Kruis Vlaanderen, Afdeling Tongeren
I.Z. Overhaem
Rietmusweg 104
3700 Tongeren

012 26 10 51
info@tongeren.rodekruis.be