PRUP RWZI Gingelom Muizen

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “RWZI Gingelom – Muizen” bestaande uit een grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota werd door de provincieraad van Limburg definitief vastgesteld bij besluit van 15 maart 2017. De publicatie hiervan gebeurde in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2017.
 
Plannen:
- Grafisch plan
 
Teksten:
- Toelichtingsnota
- Stedenbouwkundige voorschriften

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren