RUP school De Kleurenboom te Montenaken

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ school Kleurenboom – Montenaken” bestaande uit de stedenbouwkundige voorschriften , een toelichtingsnota en een bijhorend onteigeningsplan werden definitief vastgesteld in gemeenteraadszitting van 24 mei 2011.
Bij besluit van 20 juli 2011 heeft de Bestendige Deputatie het ruimtelijk uivoeringsplan goedgekeurd, de publicatie hiervan gebeurde in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2011.

Plannen :
- Bestaande toestand
- Grafisch plan (deelplan 1)
- grafisch plan (deelplan 2)
- Onteigeningsplan

Teksten :
- Toelichtingsnota
- Stedenbouwkundige voorschriften