RUP Dorpskouter en woonbeleid

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Dorpskouter en woonbeleid” bestaande uit de stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota werden definitief vastgesteld in gemeenteraadszitting van 28 juni 2011.
Bij besluit van 21 september 2011 heeft de Bestendige Deputatie het ruimtelijke uitvoeringsplan goedgekeurd, de publicatie hiervan gebeurde in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2011.

Het bijhorende onteigeningsplan is wegens recente wijziging in de wetgeving niet goedgekeurd door de Bestendige Deputatie maar dient nog ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het Agentschap Binnenlandse Aangelegenheden.

Plannen :
- Bestaande toestand deelgebieden 1-5
- Bestaande toestand deelgebied 6
- Grafisch plan deelgebieden 1-5
- Grafisch plan deelgebied 6

Teksten :
- Toelichtingsnota
- Stedenbouwkundige voorschriften