RUP school De Groeiboog te Jeuk

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ school De Groeiboog – Jeuk” bestaande uit de stedenbouwkundige voorschriften , een toelichtingsnota en een bijhorend onteigeningsplan werden definitief vastgesteld in gemeenteraadszitting van 24 mei 2011.
Bij besluit van 20 juli 2011 heeft de Bestendige Deputatie het ruimtelijke uitvoeringsplan goedgekeurd, de publicatie hiervan gebeurde op 30 augustus 2011 in het Belgisch Staatsblad.

Plannen :
- Bestaande toestand
- Grafisch plan (deelplan1)
- Grafisch plan (deelplan 2)
- Onteigeningsplan

Teksten :
- Toelichtingsnota
- Stedenbouwkundige voorschriften