RUP Sportvoorzieningen - Publieke raadpleging

06
/10
/2022

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een publieke raadpleging over het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) sportvoorzieningen.

Eerste fase : startnota en procesnota

In een eerste fase wordt een startnota en procesnota opgemaakt.
De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel.
De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 10/10/2022 tot en met 10/12/2022 kan iedereen de startnota en procesnota inzien en opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente. Dit kan op verschillende manieren :

  • Digitaal via ruimtelijkeordening@gingelom.be.
  • Per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Gingelom.

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren.
Maak hiervoor zeker een afspraak via www.gingelom.be/afspraken of ruimtelijkeordening@gingelom.be.

Participatiemoment

Er wordt een infomarkt voorzien waar je terecht kunt voor info en vragen over de start- en procesnota. Dit gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis op dinsdag 8/11/2022 van 19u tot 21u30.

De nota's kan je hier reeds downloaden:


Contactinformatie