Rustdag

Omschrijving

Op 1 maart 2007 trad een nieuwe wet in werking die een samensmelting en modernisering van de wetgeving inzake de verplichte avondsluiting en de wekelijkse rustdag van winkels omvat. Deze wet is van toepassing op alle kleinhandelaars, dienstverstrekkers en ambachtslieden. Ook alle handelaars in de gemeente zijn gebonden om zich aan onderstaande regelgeving te houden.

Sluitingsuren voor de winkels die overdag open zijn:

  • Voor 5.00u en na 21.00u: op vrijdag en op de werkdag die voorafgaat aan een wettelijke feestdag. Is de wettelijke feestdag een maandag, dan is de verlenging tot 21.00u. op de zaterdag die voorafgaat toegestaan.
  • Voor 05.00u en na 20.00u op de andere dagen.

Sluitingsuren voor de nachtwinkels:
Voor 18.00u en na 7.00u.

Wekelijkse rustdag
In tegenstelling tot de vroegere wetgeving op de wekelijkse rustdag is de huidige wetgeving niet langer beperkt tot de sectoren die hierom gevraagd hebben. Iedere kleinhandelaar is hieraan onderworpen.

Een rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5.00u tot 13.00u en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
Op deze dag mag een klant geen toegang hebben tot de winkel en dus ook geen producten of diensten kunnen aankopen.

Een handelaar of dienstverstrekker mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen, maar hij moet dit duidelijk vermelden op een van buitenaf zichtbare plaats. Dit geldt zowel voor de gekozen dag als voor het gekozen aanvangsuur.
Indien de handelaar of dienstverstrekker een andere dag dan de zondag als rustdag kiest, is het verboden om op zondag andere producten te verkopen of diensten te leveren dan diegene die het gewoonlijk verkoopt en levert.

De wekelijkse rustdag moet gedurende 6 maanden minstens dezelfde zijn.