Samenstelling bibliotheekcommissie

Het beheer van de openbare bibliotheek berust bij de gemeenteraad, die bijgestaan wordt door de bibliotheekcommissie. Deze heeft een adviserende bevoegdheid over alle aspecten van het bibliotheekwerk en bestaat uit 6 vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad, 6 afgevaardigden van de ideologische en filosofische strekkingen in de cultuurraad, 2 vertegenwoordigers van de onderwijsnetten en 2 deskundige gebruikers. Verder zijn er 2 waarnemende leden: nl. de bibliotecaris en een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen.

In de huidige bibliotheekcommissie zetelen:

Jorg Strijbos

Voorzitter

Fonteinstraat 4

3890 Gingelom

Anneke Guttermann

Ondervoorzitter

Hannuitstraat 13

3890 Gingelom

Rudi Bils

Ondervoorzitter

Steenweg 91

3890 Gingelom

Roxane Bormans

Secretaris

Surlet de Chokierstraat 4

3890 Gingelom

Carla Trossard

Lid

Fonteinstraat 22

3890 Gingelom

Ellen Smulders

Lid

Katseistraat 18

3890 Gingelom

Laure Petitjean

Lid

Goede Kinderenstraat 6

3890 Gingelom

Jacques Bex

Lid

Heiseltstraat 49

3890 Gingelom

Ghislaine Coessens

Lid

Steenweg 122

3890 Gingelom

Olga Lenaerts

Lid

Hemelrijkstraat 1A

3891 Gingelom

Liesbeth Marsoul

Lid

Nielstraat 33

3890 Gingelom

Robert Hayen

Lid

Langstraat 35

3890 Gingelom

Wesley Petri

Lid

Lindenweg 36

3440 Zoutleeuw

Stéphanie Christiaens

Lid

Thewitstraat 40

3891 Gingelom

Cédric Pollenus

Lid

Regentwijk 13

3890 Gingelom

Ruth Willems

Lid

Naamsestraat 43

3890 Gingelom

Sander Van Berghen

Lid

Borgwormsesteenweg 5

3891 Gingelom

Ingrid Scheepers

Schepen

Sint-Pieterstraat 1

3890 Gingelom

Francis Meirens

Diensthoofd vrije tijd

Sint-Pieterstraat 1

3890 Gingelom