Het college van burgemeester en schepenen & Vast bureau

Samenstelling

Patrick Lismont

Burgemeester

Dr. Kempeneersstraat 116

3890 Gingelom

0472/ 68 90 96

Jan Wicheler

Eerste schepen

Albert Moyaertsstraat 26

3890 Gingelom

0473/ 92 66 30

Ingrid Scheepers

Tweede schepen

Albert Moyaertsstraat 68

3890 Gingelom

0494/ 91 55 77

Rita Thierie

Derde schepen

Kriekelstraat 11A

3890 Gingelom

0473/ 36 63 07

Annick Princen

voorzitter  BCSD & schepen buiten rang

Bredenakkerstraat 9

3891 Gingelom

0475/ 57 31 76