Oproep kandidaten landbouwraad

Wat?

De landbouwraad heeft tot doel het gemeentebestuur te adviseren of voorstellen te formuleren over het gemeentelijk landbouwbeleid. De taken van de landbouwraad zijn:
- het behartigen van alle aspecten van de landbouwsector (akkerbouw, tuinbouw, veeteelt en fruitteelt) op het grondgebeid van de gemeente Gingelom, die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren
- het adviseren in verband met de problemen en de mogelijkheden van de landbouwsector
- overleg en samenwerking tot stand brengen
- het informeren en sensibiliserenvan de bevolking i.v.m. landbouwaspecten

Wie?

De landbouwraad zal samengesteld worden uit 11 stemgerechtigde leden :
- 3 vertegenwoordigers die in hoofdberoep actief zijn in de akkerbouw of hun meewerkende echtgeno(o)t(e);
- 2 vertegenwoordigers die in hoofdberoep actief zijn in de tuinbouw of hun meewerkende echtgeno(o)t(e);
- 2 vertegenwoordigers die in hoofdberoep actief zijn in de fruitteelt of hun meewerkende echtgeno(o)t(e);
- 1 vertegenwoordiger die in hoofdberoep actief is in de veeteelt of de meewerkende echtgeno(o)t(e);
- 1 afgevaardigde van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur ;
- 2 afgevaardigden van een landbouworganisatie
Voor de vertegenwoordigers van 1 van de deelactiviteiten uit de landbouw dient hun bedrijfszetel in Gingelom gevestigd te zijn.

Kandidatuur?

Stel uw kandidatuur vóór 31 mei 2013 met vermelding van de deelactiviteit of organisatie die u wenst te vertegenwoordigen.

Meer info

Dirk Schalenborgh
Tel. 011 88 04 79
E-mail : dirk.schalenborgh@gingelom.be