Seniorenraad

Werking

In de seniorenraad wordt het beleid van de gemeente en het OCMW inzake senioren besproken.

Alle thema‘s die senioren aanbelangen komen aan bod. Ook de activiteiten van het ’Park van de Vriendschap‘ worden aan de seniorenraad voorgelegd.

Elke plaatselijke bond voor gepensioneerden heeft twee vertegenwoordigers in de seniorenraad. Er zetelen ook enkele onafhankelijke leden in. Verder is het OCMW en de gemeente vertegenwoordigd.

Afgevaardigden OCMW bestuur

Annick Princen - voorzitter
Marc Bovy - secretaris
Rita Thierie - dagelijks beheerder LDC
Kurt Brans - centrumleider LDC

Leden seniorenverenigingen

Emilienne Cox, Josée Sauvernier, Lucette Robijns, Lucia Vaneyck, Michèle Tabruyn, Georges Pulinx, Yvo Houben, Maryse Vanaken, Anny Kindermans, Leon Kindermans, Herman Hombroek en Jos Lacroix.