Schoolvervoerplannen

Een schoolvervoerplan is een geheel van maatregelen die de school neemt om meer kinderen te voet, met de fiets of met de bus naar school te laten komen. Er wordt via acties/maatregelen gestreefd naar een verhoging van de verkeersveiligheid.

Gedurende het schooljaar 2005 - 2006 werden volgende schoolvervoerplannen opgesteld:

Het schoolvervoerplan van het gemeeschapsonderwijs De Regent werd opgesteld in het schooljaar 2008 - 2009:

Contact

Goele Vantilt - 011 88 04 88
Veronique Loix - 011 88 04 80


milieu@gingelom.be

Openingsuren