Sorteerpark en huisvuilophaling

Wat wordt ingezameld op het sorteerpark ?

Op het containerpark, omgedoopt tot sorteerpark, Wintboomstraat 100 te Borlo kunt u terecht met o.a. volgende afvalstoffen: papier & karton, PMD, afval- en frituurolie, glas, batterijen, afgedankte elektrische toestellen, batterijen, KGA, roofing, eternit, bouwpuin, afbraakhout, grof vuil, piepschuim, plastic verpakkingen, snoeihout, tuinafval, boomstronken, textiel, autobanden.

Voor het aanvoeren van bepaalde afvalfracties (steenpuin, rubberbanden, eterniet, roofing, boomstronken en –wortels, gazonmaaisel en tuinafval) dient u ter plaatse retributies te betalen. Er gelden andere tarieven voor particulieren dan voor zelfstandigen.

Werkwijze

Hoe composteren ?

Wat wordt aan huis opgehaald ?

Bij de huis-aan-huisinzamelingen moet het huishoudelijk afval, van welke fractie ook, in de voorgeschreven recipiënten (zakken, container, dozen,..) aangeboden worden en op de rand van de openbare weg geplaatst worden.

De aanbieding van het huishoudelijk afval geschiedt voor 6.00u ’s morgens en mag pas na 20.00u van de dag voorafgaand aan de dag voorzien op de ophaalkalender

- PMD, GFT en restafval worden tweewekelijks aan huis opgehaald
- Papier en karton wordt maandelijks aan huis opgehaald
- Grof vuil wordt de laatste woensdag van februari, mei, augustus en november opgehaald. Dit gebeurt enkel op afroep en tegen betaling.

Exacte data staan vermeld in de afvalkalender die jaarlijks huis aan huis bedeeld wordt.
- afvalkalender 2018

Wat wordt bij mindermobiele personen opgehaald?

Klik hier voor meer info.