Werkwijze bij uw bezoek aan het sorteerpark

Om de comfortabelere dienstverlening om te zetten in praktijk, is de werkwijze aan de ingang van het sorteerpark als volgt.

1) U dient zich telkens met uw identiteitskaart aan te melden aan de sorteerparkwachter vóór u het sorteerpark oprijdt.
2) U geeft uw KGA, batterijen, frituurvet en –olie aan de sorteerparkwachter af aan de ingang (dus niet meer neerzetten
    aan de KGA-verzamelplaats).
3) U dient aan de ingang te betalen voor afvalfracties waarvoor een retributie van toepassing is.
4) U ontvangt een ontvangstbewijs voor betalende afvalfracties.

Door deze handelingen aan de ingang van het sorteerpark uit te voeren, zal er een vlottere doorstroming van het verkeer mogelijk zijn op het sorteerpark.