Sorteerpark

Het sorteerpark van de gemeente Gingelom is vanaf 7 april 2020 terug open.

Te volgen richtlijnen. 


In lijn met de huidige maatregelen van de Federale overheid blijft de huis-aan-huis ophaling van Limburg.net voorlopig wel nog gegarandeerd.

Wat wordt ingezameld op het sorteerpark ?

Op het containerpark, omgedoopt tot sorteerpark, Wintboomstraat 100 te Borlo kunt u terecht met o.a. volgende afvalstoffen: papier & karton, PMD, afval- en frituurolie, glas, batterijen, afgedankte elektrische toestellen, batterijen, KGA, roofing, eternit, zuiver en gemengd bouwpuin, afbraakhout, grof vuil, piepschuim, plastic verpakkingen, snoeihout, tuinafval, boomstronken, textiel, autobanden.

Voor het aanvoeren van bepaalde afvalfracties (zuiver en gemengd steenpuin, rubberbanden, eterniet, roofing, boomstronken en –wortels, gazonmaaisel en tuinafval) dient u ter plaatse retributies te betalen. Er gelden andere tarieven voor particulieren dan voor zelfstandigen.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81


milieu@gingelom.be

Openingsuren

Meer info

Ligging
Werkwijze