Sorteerpark

Te volgen richtlijnen. 


Momenteel zijn volgende coronamaatregelen van kracht op het sorteerpark:

- Kom bij voorkeur alleen naar het sorteerpark.
- Hou voldoende afstand (> 1,5 meter) van de parkwachters en andere bezoekers.
- Blijf tijdens het aanschuiven in uw wagen.
- Asbest kan niet naar het park gebracht worden. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nu nodig voor de zorgsector.
   Stel het verwijderen van asbest uit tot na de coronacrisis.
- Sorteer uw afval thuis goed zodat u snel en vlot uw afval in de correcte container kan achterlaten.
- Het aantal bezoekers tegelijkertijd op het park wordt nog steeds beperkt.
- We raden ten zeerste aan om een mondmasker te dragen tijdens je parkbezoek.
- Wekelijks mag er max. 1 m³ worden aangevoerd.

Wat wordt ingezameld op het sorteerpark ?

Op het containerpark, omgedoopt tot sorteerpark, Wintboomstraat 100 te Borlo kunt u terecht met o.a. volgende afvalstoffen: papier & karton, PMD, afval- en frituurolie, glas, batterijen, afgedankte elektrische toestellen, batterijen, KGA, roofing, eternit, zuiver en gemengd bouwpuin, afbraakhout, grof vuil, piepschuim, plastic verpakkingen, snoeihout, tuinafval, boomstronken, textiel, autobanden.

Voor het aanvoeren van bepaalde afvalfracties (zuiver en gemengd steenpuin, rubberbanden, eterniet, roofing, boomstronken en –wortels, gazonmaaisel en tuinafval) dient u ter plaatse retributies te betalen. Er gelden andere tarieven voor particulieren dan voor zelfstandigen.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81


milieu@gingelom.be

Openingsuren

Meer info

Ligging
Werkwijze