Specifieke vergunningen

Omschrijving

Voor sommige activiteiten zijn nog een aantal specifieke vergunningen nodig.

Bijkomende informatie

Verdere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de bedrijfsconsulenten van het Agentschap Economie of bij de kamer van Koophandel: www.voka.be.