Stedenbouwkundig uittreksel

Omschrijving

Hierbij wordt aangegeven wat de bestemming van het perceel in kwestie is. Het stedenbouwkundig uittreksel betreft een informatief uittreksel uit het plannenregister en het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag ingediend werd.

Procedure

Download hier het formulier om een stedenbouwkundig uittreksel aan te vragen. Je ontvangt een stedenbouwkundig uittreksel ten laatste 30 dagen nadat je het
stedenbouwkundig uittreksel hebt aangevraagd.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de dienst Stedenbouw.