Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest kan nuttig zijn als u interesse hebt in de aankoop van een onroerend goed, en wil achterhalen of het project dat u er beoogt vergunbaar is of niet, vooraleer het goed aan te kopen. Het verkrijgen van een gunstig stedenbouwkundig attest kan ook als een opschortende voorwaarde in de verkoopovereenkomst van een onroerend goed opgenomen worden.

Een aanvraag via het modelformulier 'stedenbouwkundig attest'
- moet samen met een volledig dossier in 4-voud gebeuren;
- moet vergezeld zijn van een recent kadasterplan;
- een eigendomsattest is niet noodzakelijk;
- minimum 3 (kleuren)foto's van betreffende perceel én aangrenzende percelen (links, midden, rechts);
- wordt binnen 75 dagen beantwoordt;


Kostprijs : € 22,50 per stedenbouwkundig attest

Aanvraagformulier

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren