Stedenbouwkundige vergunning, zonder architect

Bij kleine werken voorziet de wet dat de bouwheer zelf de bouwplannen mag tekenen. De bouwheer kan voor een aantal werken zonder architect een eenvoudig dossier samenstellen voor de stedenbouwkundige aanvraag. De eigenhandig getekende plannen moeten duidelijk de geplande werken weergeven.