Kadastrale inlichtingen

Algemene informatie


De administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED) is een federale instelling die behoort tot de Federale Overheidsdienst Financiën.

Bij de burger is het kadaster vooral bekend omdat zij de kadastrale uittreksels verlenen, nodig voor bouwaanvragen, verkopen van eigendommen, bodemattesten, enz.

Bij een nieuw gebouw of grote verbouwing, eventueel een wijziging van de perceelsgrens komt een ambtenaar van het kadaster langs om de wijziging op te meten en te schatten. Dit wordt dan bijgewerkt in de kadastrale documentatie, waaronder het kadastraal plan. Op dit plan komen de kadastrale percelen voor, die geïdentificeerd worden met een uniek perceelsnummer.

Dit perceelsnummer vindt u ook terug op uw aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing.

Het gemeentebestuur beschikt voor haar interne werking over de kadastrale plannen van haar grondgebied. Voor een uittreksel uit het kadaster, oppervlakte en eigenaars van percelen dient u zich echter te wenden tot de administratie van het kadaster.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren

Contactadres kadaster Limburg

Voorstraat 43 bus 20
3500 Hasselt
Tel.: 011/21.22.32, fax.: 011/22.40.02
E-mail: meow.dienst.uit.limburg@minfin.fed.be

Contactadres kadaster Sint-Truiden

Abdijstraat 6 bus 13
3800 Sint-Truiden
0257/76280 (9 tot 12 uur)
openingsuren: telkens van 9u en 12u

en van 12u tot 17u na afspraak