Stedenbouwkundig uittreksel
en vastgoedinformatie

De meeste informatie wordt mondeling, schriftelijk of telefonisch opgevraagd.
Er worden vooral afschriften van verkavelings- en bouwvoorschriften opgevraagd, er wordt geïnformeerd naar de vergunningstoestand van gebouwen en de bestemmingszone van het gewestplan.
Het gewestplan voor Gingelom kan hier geraadpleegd worden via de website van GIS Vlaanderen.

Het stedebouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning of een perceel grond moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.
Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning en/of perceel. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure
 
U of uw notaris dient uw aanvraag in bij het gemeentehuis of bezorgt ze per brief aan de gemeente. De aanvraag kan ook per mail gedaan worden via ruimtelijkeordening@gingelom.be
Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag. Er dient per onroerend geheel een retributie betaald te worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wonen & Leven.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren