Stookoliefonds

Iedereen die aan de voorwaarden voldoet opnieuw kan een premie van maximaal € 210 ontvangen. De aanvraag gebeurt bij het OCMW .

Voorwaarden – Wie komt in aanmerking? Welke documenten moet ik meebrengen?

Iedereen die een WIGW-statuut heeft (verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds)
* uw identiteitskaart of deze van de persoon waarvoor u een tegemoetkoming komt aanvragen
* uw bankrekeningnummer
* een leveringsfactuur


Personen die of een jaarlijks bruto belastbaar inkomen heeft gelijk aan of lager dan 19.150,58 euro verhoogd met 3.536,58 euro per persoon ten laste.
* uw identiteitskaart of deze van de persoon waarvoor u een tegemoetkoming komt aanvragen
* uw bankrekeningnummer
* uw belastingbrief inkomsten 2017 aanslagjaar 2018 of eventueel de pincode van uw identiteitskaart (dan kan de
  belastingbrief worden afgedrukt)
* een leveringsfactuurIedereen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling zit
* uw identiteitskaart of deze van de persoon waarvoor u een tegemoetkoming komt aanvragen
* het vonnis toelaatbaarheid tot schuldbemiddeling
* het bankrekeningnummer van de rubriekrekening
* uw leveringsfactuur


Voor welke soorten brandstof kan ik een toelage krijgen?
• Stookolie of mazout, in vloeibare vorm.
• Stookolie of mazout aan de pomp.
• Verwarmingspetroleum aan de pomp of in bulk.
• Bulkpropaangas: petroleumgas.

Aardgas via aansluiting op het distributienet, propaangas in gasflessen en butaangas in gasflessen komen niet in aanmerking.

Wanneer kunnen de mensen bij het OCMW terecht om een aanvraag in te dienen?
Het OCMW werkt op afspraak. Op die manier vermijden we dat je lang moeten wachten.
Voor een afspraak bel je naar 011/88 04 71 en vraag je naar Elke Hubar.

Wat mag men zeker niet uit het oog verliezen?
Elke aanvraag moet ten laatste 60 dagen na de factuurdatum worden ingediend.

Vergeet niet de volgende documenten mee te brengen:
* uw identiteitskaart of deze van de persoon waarvoor u een tegemoetkoming komt aanvragen
* indien mogelijk ook de PIN-code van die identiteitskaart
* een leveringsfactuur
* uw laatste aanslagbiljet van de belastingen
* uw bankrekeningnummer

Contact

Elke Hubar - 011 88 04 71