Uittreksel strafregister

Opgelet: De website www.strafregister.be - die frequent als eerste zoekresultaat wordt weergegeven - is echtere illegaal en niet in overeenstemming met de Belgische wetten ter zake. Gelieve deze site niet te gebruiken.

Bij de dienst burgerzaken kunt u een uittreksel uit het strafregister opvragen. Dit verloopt het snelste wanneer u dit document eerst telefonisch aanvraagt of via bevolking@gingelom.be.

Er zijn 3 soorten uittreksels, afhankelijk van de bestemming van het uittreksel.

  • Model 595(het standardmodel) :  wordt afgeleverd voor het gewone gebruik (dus iedereen die niet in aanmerking komt voor een model 2 of 3), conform de bepalingen van artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering.
    Model 595 wordt 1 werkdag na aanvraag afgeleverd.
  • Model 596-1: wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wenst uit te voeren waarvan de toegangs- of uitoefeningvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn (gereglementeerde activiteiten zoals bijvoorbeeld de jacht), conform artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering.
    Model 596-1 wordt 1 werkdag na aanvraag afgeleverd.
  • Model 596-2:  wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren, conform artikel 596.2 van het Wetboek van Strafvordering.
    Model 596-2 wordt werkdag na aanvraag afgeleverd.

Opgelet! Een uittreksel uit het strafregister is strikt persoonlijk en dient persoonlijk afgehaald te worden. Afhalen door iemand anders kan enkel met een schriftelijke volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

Sinds 12/02/2017 kan de werkgever/organisatie een typeformulier invullen voor de aanvraag van een uittreksel uit het strafregister.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren