Taxivervoer

Taxivergunning aanvragen

In het Vlaams Gewest is volgende reglementering van toepassing voor wat de taxidiensten of het verhuur van voertuigen met bestuurder betreft:

• Het decreet op de Basismobiliteit decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, met latere wijzigingen;
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, met latere wijzigingen;
• Het gemeentelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Voor het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (verder VVB) heb je een vergunning nodig van de gemeente, afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Voor meer informatie, contacteer de dienst mobiliteit.

contact

Goele Vantilt - 011 88 04 88
Veronique Loix - 011 88 04 80


milieu@gingelom.be

Openingsuren