Terrasvergunning

Omschrijving

Voor het inrichten van een terras voor een drankgelegenheid op het openbaar domein moet een aanvraag ingediend worden. De aangifte moet elk jaar vernieuwd worden. Wil je daarentegen een terras inrichten als vaste constructie op de openbare weg, dan moet je daarvan aangifte doen.

Procedure

Vaste terrasconstructie
Je kan de aangifte op twee manieren indienen:

  • de aangifte afgeven in het loket Stedenbouw dat bevoegd is voor de plaats waar de horecazaak is gelegen;
  • de aangifte per post opsturen naar het College van Burgemeester en Schepenen.

Je kan het aangifteformulier hier downloaden. Op dat formulier staat een uittreksel uit het retributiereglement waarop ook de tarieven staan.

Niet-vaste terrasconstructie
Hiervoor kan je contact opnemen met de dienst...