Tewerkstelling van medewerkers

Omschrijving

Als je werknemers in dienst wil nemen, moet je nog de volgende formaliteiten vervullen:

  • aanmelding van de tewerkstelling bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die je een RSZ-nummer zal toekennen;
  • aansluiting bij een compensatiekas voor gezinsbijslag voor werknemers, binnen de 60 dagen na hun indienstneming;
  • aansluiting bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in geval van tewerkstelling van arbeiders;
  • aansluiting bij een interbedrijfsgeneeskundige dienst;
  • afsluiten van een verzekeringspolis voor je werknemers tegen arbeidsongevallen;
  • aangifte van de werknemers in Dimona, raadpleeg via deze link meer info;
  • opmaken van een arbeidsreglement;
  • mededeling van de tewerkstelling bij het ontvangkantoor van de directe belastingen in het kader van de inhouding van de bedrijfsvoorheffing.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen over tewerkstelling in de horeca kan je de website raadplegen:
www.horecanet.be.